Gizlilik politikası

Biz kimiz

Web sitemizin adresi: http://erfil.com.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ERFİL FİLTRE SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. (“Erfil”) tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Erfil, kayıt sırasında bize iletmiş olduğunuz Ad, Soyad, e-posta, meslek ve çalıştığınız kurum bilgilerini işlemektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Erfil tarafından düzenlenen toplantılar, konferanslar ve benzeri etkinliklere kayıt olmanız durumunda ilgili etkinliklere katılımınızı sağlamak ve bu etkinlikler hakkında sizinle iletişimde kalmak amaçları ile işlenmektedir. Buna ek olarak, istatistiki amaçlarla kişisel verileriniz anonimleştirilerek de işlenebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verileriniz, bir etkinliğe kayıt olmak için bize bilgilerinizi web sitemiz veya e-posta/posta/telefon gibi iletişim araçları ile ilettiğiniz durumlarda fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bu ilgili etkinliklere katılım talebinizin alınması ve etkinliklere katılımızın sağlanması sebepleriyle KVKK m. 5 f. 2. c), d) ve f) kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ilgili etkinliğin organizasyonu için birlikte çalıştığımız organizasyon şirketine ve/veya etkinliğe ev sahipliği yapan kuruma etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

​Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6.  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7.  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için web sitemizde bulunan İLETİŞİM başlıklı formu doldurmanızı rica ederiz.

Çerezler

Yukarıdakilere ek olarak bu web sitesi, site içi kulanı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanmaktadır. Çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Google Analiytcs devre dışı bırakma

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout